Ceny hurtowe+RABATY   13000 Party produktów
dla Twojego BIZNESU
Partybiz.pl


Strona główna » Regulamin

 

Stronagłówna » Regulamin

 1. ZASADY OGÓLNE

  1. Sprzedającym jest firma DANHOSS Drążkowski Sp.K. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Chełmnie przy ulicy Biskupiej 14, NIP: 875-155-67-88, REGON 362-513-160

  2. Oferta sprzedaży towarów zamieszczona na stronie internetowej www.partybiz.pl jest skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego. Oferta ta nie jest kierowana do konsumentów, ani do indywidualnych odbiorców.

  3. Przez stronę internetową rozumie się stronę: www.partybiz.pl, a przez Przedsiębiorcę rozumie się Kupującego.

  4. Przedsiębiorca, który chce złożyć zamówienie, musi się zarejestrować na stronie internetowej i podać prawidłowe dane w tym m.in. NIP.

  5. Towary umieszczone na stronie internetowej posiadają wielkość wskazaną w opisie każdorazowo umieszczonym przy danym produkcie.

  6. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.

  7. Firma Danhoss nie wyraża zgody na kopiowanie opisów produktów oraz innych treści umieszczonych na stronie.

 2. ZASADY i CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia towarów dokonuje się na stronie internetowej Sprzedającego.

  2. Minimalna kwota zamówienia wynosi 300 zł netto.

  3. Minimalna ilość zamówienia oraz czas jego realizacji są uzależnione od rodzaju towaru. W przypadku przekroczenia stanów magazynowych termin realizacji się wydłuży lub zostanie zaproponowany inny produkt.

  4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

  5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie wygenerowany list elektroniczny ze szczegółami zamówienia. 

  6. W przypadku zamówień, których kwota do zapłaty przekracza 5 000 zł konieczna jest przedpłata na konto. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

  7. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.

  8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: 

   1. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania zamówienia

   2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto firmy DANHOSS. 

  9. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT.

  10. Jeżeli z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego nastąpi zmiana daty terminu dostawy Przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o tych okolicznościach.

  11. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia, dostarczenie towaru, nastąpi zmiana ceny towaru lub w przypadku wystąpienia innych zdarzeń losowych, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i w przypadku dokonania wcześniejszej wpłaty przez  Przedsiębiorcę zwrócić mu wpłaconą cenę za zamówiony towar w wysokości nominalnej bez odsetek.

 3. TRANSPORT

  1. Zamówione towary dostarczane są do Przedsiębiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej [GLS]. Koszty dostawy ponosi Przedsiębiorca. Koszt ten jest każdorazowo doliczany do kosztów zamówienia i zostaje wyszczególniony w fakturze vat.

  2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

  3. Firma Danhoss nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

  4. Firma Danhoss nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

  5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski (płatności kartą lub przelewem) wynosi 14,90 zł.Przy płatności za pobraniem koszt wynosi 19,90 zł.

  6. W przypadku, gdy wartość pojedynczego zamówienia wynosi minimum 500 zł brutto ( 406 zł netto)  koszt dostarczenia zamówienia wynosi 0 zł. Przy czym do wspomnianej wartości nie wlicza się kosztu transportu.

  7. Czas dostawy towaru w dni robocze: 48h od chwili wysyłki.

  8. Wydanie towaru Przedsiębiorcy następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi-kurierowi.

  9. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia, dostarczenia towaru, nastąpi zmiana ceny towaru lub w przypadku wystąpienia innych zdarzeń losowych, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić Przedsiębiorcy wpłaconą cenę za zamówiony towar w wysokości nominalnej bez odsetek.

 4. ZASADY REKLAMACJI

  1. Odbierając towar, Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera (lub jeżeli nie ma takiej możliwości, niezwłocznie po odebraniu paczki) czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić uszkodzenie kurierowi celem spisania protokołu szkodowego (ma na to 10 dni). Paczkę można sprawdzić i rozpakować wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu odbioru oraz w przypadku paczek pobraniowych po wpłaceniu kurierowi kwoty pobrania.

  2. W przypadku gdy uszkodzenia/wady tkwią w rzeczy sprzedanej, Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić je Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doręczenia towaru. Pierwszym dniem w/w terminu jest dzień odebrania towaru od kuriera. Po tym terminie reklamacja nie zostanie uwzględniona.

  3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedającego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru, fakturę.

  4. Sprzedający powiadomi Przedsiębiorcę w terminie 14 dni o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji.

  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji z powodu istotnych wad towaru, Sprzedający zwróci Przedsiębiorcy zapłaconą cenę towaru w wysokości nominalnej bez odsetek, po zwrocie towaru Sprzedającemu.

  6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną Przedsiębiorcy zwrócone wraz z ceną towaru w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zwrotu towaru Sprzedającemu.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podane ceny za poszczególne towary są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek vat w wysokości 23%.

  2. W podsumowaniu zakupów w koszyku podana jest suma brutto. Jest to kwota, którą Przedsiębiorca wpłaca na konto Sprzedającego lub uiszcza u kuriera podczas odbioru towaru.

  3. Przedsiębiorca zezwala Sprzedającemu na przetwarzanie jego danych tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.

  4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  5. Adresem Sprzedającego do pisemnej korespondencji, do reklamacji itp. jest adres podany na stronie internetowej.

  6. Adresem Przedsiębiorcy do doręczeń i dostawy jest adres podany w formularzu przy rejestracji Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego,  pisemnego  informowania o zmianie swojego  adresu lub miejsca dostawy. W  przypadku braku  zawiadomienia, towary  wysłane  na  poprzednio  podany  adres uważa  się  za skutecznie doręczone.

  7. Przedsiębiorcy zarejestrowani na platformie hurtowej Partybiz.pl zostaną powiadomieni przez Firmę Danhoss o każdorazowej zmianie regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej.

 


    |     Kontakt     |     FAQ - pomoc     |     Rabaty     |     Regulamin     |     Zwroty     |     Polityka Prywatności     |     Polityka Plików Cookies


Copyright © DANHOSS 2005 -